Tag Archives: Odda kommune

Avdelingsleiar på Bokko bo og behandlingssenter

100% stilling som avdelingsleiar på Bokko bo og behandlingssenter

Saksnr.: 19/351

Har du lyst på ein kjekk, utfordrande og spanande jobbkvardag?

På Bokko har me 32 plassar fordelt på 4 avdelingar. Me har langtidsplassar, korttidsplassar, rehabilitering og rom for lindrande behandling.

Heimelsnr. 31066

Hovudarbeidsoppgåver for stillinga:
Dette er ein spanande stilling for den rette personen. Avdelingsleiar er fagleg, administrativt og økonomisk medansvarleg, ansvarleg for dagleg drift, herunder turnus, arbeidsavtalar og oppfølging av medarbeidarar.

Me ser etter ein person som har evne til å motivere, veilede og vidareutvikling av medarbeidarar. Avdelingsleiar rapporterer til verksemdsleiar og inngår i den utvida leiargruppa i Helse og omsorg.

Personlege eigenskapar:

 • Fleksibel, strukturert og effektiv
 • Godt humør og positiv innstilling
 • Gode samarbeidsevner, samt evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode kommunikasjonsferdigheiter, er reflektert og har evne til å skape gode relasjonar med pasientar, pårørande og medarbeidarar
 • Det legges stor vekt på personleg egnethet
 • Må beherska norsk skriftleg og munnleg, minimum B2 nivå
 • Resultatorientert og bevisst på kvalitet i tenesta

Kvalifikasjonar for stillinga:

 • Bachelor i sjukepleie. Leiarerfaring og/eller utdanning er ynskeleg, men ingen krav
 • Kjennskap i bruk av IKT verktøy
 • Personleg egnethet og eigenskapar vert vektlagd

Lønnsvilkår :
Konkurransedyktige lønnsbetingelsar

Odda kommune kan tilby:

 • Eit variert arbeid med faglege utfordringar
 • Dagtidsarbeid; 37,5t per veke
 • Gode pensjons,- og forsikringsordning
 • IA bedrift