Tag Archives: rådgiver arbeidsgiverpolitisk avdeling

Erfaren, samfunnsengasjert jurist til Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Vil du jobbe med arbeidstid, forhandlinger og tariffrelaterte problemstillinger?

Vi søker en erfaren, samfunnsengasjert jurist til Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Arbeidsgiverpolitisk avdeling har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten. Målet er å bidra til at statlige virksomheter er kompetente arbeidsgivere med attraktive arbeidsplasser. Avdelingen forhandler også om tariffavtaler med hovedsammenslutningene i staten og forvalter statsansatteloven, tjenestetvistloven, karanteneloven og forskrifter til lovene.

Avdelingen tar initiativet til og følger opp sentrale arbeidsgiverpolitiske satsinger, er pådriver for og støtter arbeidet med omstilling, kompetanseutvikling, ledelse samt et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv.

Om stillingen

Du vil bidra til å styrke det interne miljøet innen tariffrett og forhandlinger. Dette er en stilling med høyt tempo og tidvis stort tidspress. Stillingen vil ha bred kontaktflate mot sentrale representanter for de ansattes organisasjoner, og øvrige fagpersoner og -miljøer innen området. Du vil jobbe tett sammen med avdelingenes øvrige jurister og inngå i flere arbeidsgrupper med kollegaer fra avdelingen.

En prioritert oppgave for oss er å utvikle og modernisere avtalene i det statlige tariffområdet. Statlige virksomheters behov for arbeidskraft for å løse sine samfunnsoppdrag, sett i lys av økt behov for og mulighet til fleksibiltet, både for den enkelte arbeidstaker og virksomhetene, er den sentrale driveren i dette arbeidet. Vi søker etter en ny kollega som kan bidra med nytenkning på dette området.

De tre hovedområdene i avdelingens portefølje er:

 • forvaltning og utvikling av jus og avtaleverk
 • forhandlinger
 • arbeidslivskunnskap og utvikling

Et godt samspill mellom de tre områdene er en forutsetning for at vi kan levere godt på vårt samfunnsoppdrag.

Du får jobbe med

 • arbeidstidsreguleringene i lov og avtaleverk
 • tariffrettslige spørsmål
 • forberedelse og deltagelse i tarifforhandlinger med de ansattes organisasjoner
 • utredning av fagspørsmål og håndtering av enkeltsaker
 • ledelse av og deltagelse i grupper og utvalg

Vi søker deg som har

 • master i rettsvitenskap/cand.jur
 • seks års relevant arbeidserfaring eller mer
 • erfaring med arbeidstidsreguleringene i lov og avtaleverk
 • erfaring fra forhandlinger, fortrinnsvis fra det statlige tariffområdet
 • erfaring fra å lede arbeidsprosesser/-grupper
 • erfaring med å holde presentasjoner og foredrag
 • samfunnsengasjement

For å lykkes i stillingen må du være:

 • en lagspiller som er god til å dele kompetanse, og flink til å få folk med deg
 • god til å kommunisere muntlig og skriftlig
 • vant til å håndtere og trives med korte tidsfrister og stressende situasjoner
 • initiativrik og kunne bidra til fremdrift og resultater
 • løsningsorientert, og ikke redd for å fremme egne vurderinger og anbefalinger

Vi ønsker at du er åpen, kreativ og har godt humør.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Utdannelse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester.

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et meget sterkt fagmiljø
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn: Stillingen lønnes som seniorrådgiver/utredningsleder fra kr 540 000 – 725 000 pr år. Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken “Søk stillingen” øverst på denne siden.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med redusert funksjonsevne.

Søkere som informerer om at de har redusert funksjonsevne, vil bli invitert til intervju dersom de er kvalifisert. Opplysninger om nedsatt fuksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Godt medarbeiderskap er viktig hos oss. Godt medarbeiderskap

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøre vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

KMD samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.