Tag Archives: rådmann finnmark

Rådmann

Gamvik kommune har økende befolkningstall og har nå 1150 innbyggere. Kommunen ligger på 71° nord, helt inntil den arktiske klimasone. Det gir smak av arktisk magi. Mehamn er kommunesenteret i Gamvik, som har egen flyplass med fire daglige flyavganger og er havn for Hurtigruten. Stedet har et godt utbygd servicetilbud som er lett tilgjengelig og et aktiv miljø, med et stort utvalg av lag og foreninger innenfor idrett og kultur for barn og voksne. Vi bor i et trygt og inkluderende samfunn hvor naturen rår og gir opplevelser som aldri vil glemmes. Er du litt eventyrlysten og med rett bakgrunn, har vi en spennende stilling for deg. Gamvik kommune omfattes av tiltaksområdet i Nord-Troms og Finnmark med nedskrivning av studielån og skattefordeler.

Ledig fast stilling som rådmann

Vi søker etter en leder med nødvendig utdanning og erfaring. Du må ha ledererfaring og god kjennskap til kommunal virksomhet, og samspillet mellom administrasjon og det politiske system. Du er målrettet, kan inspirere og samle organisasjon om felles mål og utfordringer. Som rådmann vil du ha en sentral rolle med næringsutvikling og næringslivsetableringer. Du vil delta i utadvendt virksomhet.

Viktige arbeidsoppgaver vil blant annet være

 • Overordnet administrativ ledelse av kommunen
 • Være en god leder og støttespiller for dine medarbeidere
 • God økonomistyring
 • Lede innovasjons- og endringsprosesser for tilpasning og modernisering av kommunal drift
 • Videreutvikle samspillet med de folkevalgte for å sikre tydelige valg og prioriteringer
 • Delta i utadrettet virksomhet

Vi søker en medarbeider som har

 • Nødvendig utdanning, gjerne innenfor ledelse, økonomi, samfunnsfag og lignende
 • Ledererfaring
 • Kjennskap til kommunesektoren og offentlig saksbehandling
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Kan arbeide selvstendig og målrettet

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby

 • Utfordrende og interessant stilling med gode muligheter for å ta del i og skape en positiv utvikling for Gamvik kommune.
 • Gode arbeidsforhold med et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale, medlem i KLP
 • Dekning av flytteutgifter i tråd med gjeldende regelverk
 • Kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Gamvik kommune omfattes av tiltaksområdet i Nord-Troms og Finnmark med nedskrivning av studielån og skattefordeler.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Den politiske ledelsen vil vurdere søkergrunnlaget snarest mulig etter søknadsfristen og vurdere behovet for ny utlysning eller forlenget søknadsfrist.

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med ordfører Trond Einar Olaussen på telefon 95179067

Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Administrasjonssjef (Rådmann)

Ledig stilling som Administrasjonssjef (Rådmann) i Nesseby kommune

Har du lyst til å lede en veldrevet kommune?

Nesseby kommune har om lag 950 innbyggere og ligger sentralt ved Varangerfjorden i Finnmark fylke. Kommunen er en del av det samiske forvaltningsområdet og er både tospråklig og tokulturell. (Samisk og norsk) Kommunen har variert natur med fjord, fjell, fiskevann, ski og snøskuterløyper. Det er også gode muligheter til å drive med små- og storviltjakt. Kommunikasjonsmessig ligger kommunen fint til med kort avstand til nærmeste flyplass i Vadsø og/eller Kirkenes. Flytiden til Oslo er om lag to timer. Nesseby kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark med lavere skatt og nedskriving av studielån.

Nesseby kommune søker en samlende leder som kombinerer et tydelig lederskap med handlekraft og gjennomføringsevne. Du er resultatorientert og evner å bygge gode relasjoner med det politiske nivået i kommunen og med kommunens medarbeidere. Du har høyere utdanning og relevant ledererfaring.

Vi tilbyr en krevende og spennende lederstilling der du i samarbeid med kommunens medarbeidere vil få en sentral rolle i den videre utvikling av kommunen. Vi har nytt oppvekstsenter og kan tilby full barnehagedekning.

 Nesseby kommune vil ha en leder som:

 • Legger til rette for effektiv tjenesteproduksjon i nært samarbeid med den politiske ledelsen.
 • Etablerer gode relasjoner i organisasjonen, med politikere, innbyggere og næringsliv.
 • Er opptatt av samarbeid med tillitsvalgte og et godt arbeidsmiljø.
 • Sikrer at Nesseby kommune til enhver tid er riktig organisert og dimensjonert
 • Sikrer nødvendig faglig kompetanse i organisasjonen.
 • Er målrettet og opptatt av resultatoppfølging.
 • Som bidrar til konstruktive planprosesser og har fokus på helhetlig styring og forpliktende resultatdialog.
 • Er bindeleddet mellom politikk og administrasjon.
 • Som har kjennskap til lov og avtaleverk som regulerer partsamarbeidet og tariffavtaler i kommunal sektor
 • Er en ansvarlig leder som har mot til å delegere og gi medarbeiderne handlingsrom.
 • Bor eller vil bosette seg i Nesseby kommune.

Kvalifikasjoner:

 • Du har høyere utdanning og god økonomiforståelse.
 • Du kan dokumentere gode resultater som leder i offentlig og/eller privat virksomhet gjerne med erfaring fra endrings og utviklingsarbeid.
 • Du har innsikt i kommunal forvaltning og kommunalt avtaleverk.
 • Du kommuniserer godt skriftlig og muntlig.
 • Vi legger stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.
 • Søker må ha kjennskap til samisk språk og kultur.

Lønn etter avtale.

Søknad med cv sendes på epost til: postmottak@nesseby.kommune.no

Merkes: Administrasjonssjef 2018.

Nesseby kommune vil være behjelpelig med å skaffe bolig.