Tag Archives: rådmann marker

Rådmann

Marker kommune er en attraktiv kommune full av muligheter. Med sitt rike kulturliv og Haldenkanalens unike natur og kultur, er Marker et godt sted å bo for sine 3.600 innbyggere. E18 som er hovedferdselsåren mellom Stockholm og Oslo krysser Halden-kanalen ved Ørje, som er tettstedet i kommunen. Med vår unike tilgang på vakker natur, to sjøer og en kanal er dette en av Østfolds vakreste bygder, med kort avstand både til Østfoldbyene, Oslo og til Sverige. Marker har gjennom flere år hatt en satsning for ungdom gjennom ungdommens kulturhus og medlemskap i organisasjonen MOT.

Marker kommunes visjon er Mulighetene er mange
Våre verdier er: Trygghet, trivsel og respekt

Rådmann

Vi ønsker en tydelig og handlekraftig leder, men samtidig samlende for å nå felles mål gjennom gode prosesser.

En leder med klar rolleforståelse som bidrar til god samhandling med politisk nivå, sørger for god saksbehandling og følger opp politiske vedtak.

Arbeidsoppgaver:

 • Leder av organisasjonen med vekt på godt samarbeid, strategi, endringsledelse og god personalledelse
 • Effektiv drift og videreutvikling med fokus på kvalitet og effektivitet innen gitt økonomiske rammer
 • God økonomistyring og rapportering
 • Gode saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak
 • Som rådmann er du pådriver og tilrettelegger for samfunns- og næringsutvikling
 • Ansvar for å delta i nettverk og samarbeidsforum med andre kommuner

Kvalifikasjoner:

 • God kjennskap til kommunal virksomhet
 • Grunnleggende kompetanse/forståelse innen økonomi
 • Kompetanse innen personal- og organisasjonsledelse/organisasjonsbygging/endringsledelse
 • Ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet med dokumenterte gode resultater
 • Gode dataferdigheter
 • Utdanning på universitets-/høyskolenivå

Personlige egenskaper:

 • Strategisk dyktig med evne til å tenke nytt og langsiktig
 • Tydelig og handlekraftig med evne til gjennomføring
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsegenskaper
 • Personlig egenskaper for stillingen vektlegges

Vi tilbyr:

 • En sentral topplederstilling med stor mulighet til å påvirke på viktige samfunnsområder i nært samarbeid med politisk nivå.
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling
 • Konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning i KLP

Søkere som ønsker unntak fra offentliggjøring må begrunne dette i søknaden. Kommunen vurderer dette i henhold til lov om offentlighet.