Tag Archives: rådmann

Kommunedirektør

Porsanger kommune er en spennende kommune midt i Finnmark med gode muligheter for vekst og utvikling. Som vertskommune for et forsvar under oppbygging, har vi i dag i underkant av 4 000 innbyggere og forventer flere i årene som kommer.

Vi er en trespråklig kommune med norsk, samisk og kvensk som offisielt anerkjente språk. I tillegg har vi innbyggere fra mange ulike nasjoner.

Lakselv er regionsenter i Midt Finnmark, som med sine 2 600 innbyggere er kommunens største tettsted og administrasjonssted.

Kulturtilbudet i kommunen er stort med gode muligheter til deg som liker musikk, sang, håndarbeid, duodji, sport og idrett. Dersom du i tillegg er glad i friluftsliv, jakt og fiske er Porsanger kommune stedet for deg.

Kommunedirektør i Porsanger kommune

Vår dyktige kommunedirektør gjennom 6 år søker nye utfordringer og vi søker hennes etterfølger.

Vi ønsker oss en aktiv og tydelig leder som ser muligheter, og som evner å begeistre og motivere både medarbeidere, folkevalgte, innbyggere og næringsliv, slik at vi sammen kan fortsette den positive utviklingen i Porsanger kommune.

Som kommunedirektør fokuserer du på å se resultater som oppnås gjennom utvikling av organisasjonen, motiverte medarbeidere og effektive styringssystemer. Du har god økonomiforståelse, og arbeider for et godt samspill mellom politikk administrasjon og tillitsvalgte, samt innbyggerne og næringslivet i Porsanger og Midt-Finnmark.

Arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikle og tilpasse kommunens tjenester i tett dialog med de folkevalgte, medarbeiderne, innbyggerne og næringslivet.
 • Videreutvikle organisasjonen gjennom strategisk ledelse og fokus på organisasjonskultur med tydelige lederroller, høy kompetanse og gode holdninger
 • Ansvar for utredning og tilrettelegging for politisk styring og sørge for gjennomføring av vedtak
 • Sørge for god mål- og resultatoppnåelse med gode styringsverktøy for en bærekraftig utvikling, også med fokus på digitalisering og forenkling
 • Sikre videreutvikling og gjennomføring av strategier for samfunns- og næringsutvikling både kommunalt, interkommunalt og gjennom regionalt samarbeid, med spesiell vekt på Midt-Finnmark-samarbeidet

Vi søker deg som har følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning og ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet
 • God kjennskap til offentlig forvaltning og kommunalt regelverk, herunder også budsjettarbeid og økonomistyring
 • Kunnskap om kommunal virksomhet, politiske prosesser og planprosesser
 • Erfaring og kompetanse fra organisasjonsutvikling, innovasjon, digitalisering og strategisk arbeid
 • Relasjonskompetanse og gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig

Vi søker deg som har følgende egenskaper:

 • Er trygg, tydelig og beslutningsdyktig
 • Evner å sette deg inn i komplekse problemstillinger og å tenke strategisk
 • Er målrettet, innovativ og resultatorientert
 • Er samfunnsengasjert med stor arbeidskapasitet
 • Har gode samarbeidsevner og en inkluderende lederstil
 • Har god gjennomføringsevne
 • Evner å se verdiene, utfordringene og mulighetene som ligger i kommunen og regionen

Vi ønsker deg velkommen til å søke på en spennende lederstilling i en kommune med positiv utvikling!

Vi kan tilby:

 • Et åremål på 5 + 1 år, med mulighet for fast tilsetting
 • Et godt arbeidsmiljø og et team av dyktige og dedikerte kollegaer
 • Konkurransedyktige betingelser, inkludert gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode muligheter for personlig utvikling
 • Lønn fastsatt etter avtale og eventuelle flytteutgifter dekket etter gjeldende reglement
 • Hjelp med å skaffe bolig

Virkemiddelordning i Lånekassen: Arbeidstakere som bor og arbeider i Finnmark kan søke om nedskriving av studielån med 10% pr år, inntil kr 25 000,-. Se: Lånekassen

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Vårt verdigrunnlag:

Porsanger kommune har en godt forankret arbeidsgiverstrategi, der vi vektlegger følgende verdier:

 • Samspill
 • Tillit
 • Respekt
 • Åpenhet
 • Loljalitet

Verdiene skal være styrende for hvordan vi møter våre brukere, innbyggere og hverandre som ansatte i Porsanger kommune.

Spørsmål om stillingen:

For mer informasjon, kontakt gjerne ordfører Aina Borch, telefon 95762710.

Søknad på stillingen sendes elektronisk via lenke på denne siden, “søk stillingen”.

Vitnemål og attester må vedlegges søknaden.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig, selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. Offentlighetsloven § 25.

Kommunedirektør

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 27 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 1500 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!

Kommunedirektør

En spennende og utfordrende topplederjobb i utviklingsorientert kommune i vekst

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du Lier med 27. 000 innbyggere. Kommunen er grønn og landlig og produksjonen av frukt, bær og grønnsaker står sentralt. Kommunen er innovativ og fremoverlent med mange spennende utviklingsprosjekter. Utviklingen av Fjordbyen – Norges største byutviklingsprosjekt – kan gi Lier kommune 16.000 nye innbyggere, attraktive arbeidsplasser og ei strandlinje som igjen blir tilgjengelig. Lier kommune har 1700 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet.

Som kommunedirektør i Lier kommune skal du videreutvikle kommunen, i tett samspill med politisk ledelse og egen organisasjon. Sentralt for deg som kommunedirektør blir det å bidra til godt og tillitsfullt samspill mellom politikk og administrasjon. Du vil lede en dedikert administrasjon med høy kompetanse og sterke fagmiljøer.

Utover dette vil sentrale arbeidsoppgaver være:

 • Lede og videreutvikle en kompetent organisasjon og sørge for gode og trygge tjenester for innbyggerne
 • Sikre grundig og faktabasert saksbehandling med synliggjøring av alternativer og handlingsrom og at politiske vedtak gjennomføres i organisasjonen
 • Være pådriver for systematisk utvikling av kvalitetsarbeidet i kommunen
 • Sikre økonomisk bærekraft
 • Sikre at tillit og åpenhet preger organisasjonen og samspillet inn mot politikken
 • Sikre at kommunens virksomheter utvikles på en bærekraftig måte, og at bærekraft vektlegges i alle virksomheter kommunen er involvert i
 • Sikre et fortsatt godt og tillitsfullt partssamarbeid med de ansattes organisasjoner

Vi søker deg som har relevant høyere utdannelse og solid ledererfaring fra en kompleks kompetanseorganisasjon. Du må kunne dokumentere gode resultater som leder og ha erfaring fra endrings- og omstillingsprosesser. Du har god rolleforståelse og respekt for formelle beslutningsprosesser i politisk styrte organisasjoner. Etterrettelighet og lojalitet vektlegges, sammen med god økonomisk forståelse og analytiske evner. Din evne til å stimulere til nyskaping og innovasjon blir viktig for å lykkes med utfordringene som ligger foran de nærmeste årene.

Som person og leder er du trygg, tydelig og robust, med strategiske evner og god helhetsforståelse.  Du er målrettet og resultatorientert, med sterk gjennomføringskraft og stor arbeidskapasitet. Du trives i rollen som kultur- og teambygger. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vektlegges, med evne til å bygge gode relasjoner på alle nivåer. God skriftlig fremstillingsevne er en forutsetning. Vi vil vektlegge personlig egnethet.

Vi kan tilby en spennende og krevende topplederjobb i en endringsorientert kommune i vekst. Vi tilbyr gode forsikrings- og pensjonsordninger og konkurransedyktig lønn etter avtale.

Interesserte kan ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Marit Mellem, tlf. 90 54 65 32 eller Jan Egil Myhre, tlf. 90 89 25 22 eller ordfører Gunn Cecilie Ringdal, mobil 97 59 71 56. Lier kommune mottar alle søknader elektronisk og du søker ved å trykke på linken søk her.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd, med mulighet til å trekke søknad før offentliggjøring.

Administrasjonssjef

Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard. Sysselmannen har samme myndighet som en fylkesmann, og er samtidig politimester for Svalbard. Sysselmannskontoret har 45 stillinger og er organisert i tre avdelinger – en administrasjonsavdeling, en miljøvernavdeling og en politiavdeling, samt en stabsenhet.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. På denne bakgrunn oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen. Sysselmannen på Svalbard er en IA-virksomhet.

Les mer om Sysselmannen på Svalbard her

Administrasjonssjef

Sysselmannen på Svalbard har fra sommeren 2021 ledig åremålsstilling som administrasjonssjef. Stillingen er for tre år med adgang til å søke tre års forlengelse.
Stillingen har et bredt og variert ansvarsområde innenfor flere fagfelt som omfatter intern styring og ledelse av administrasjonsavdelingen. Administrasjonssjefen inngår i Sysselmannens ledergruppe og har blant annet ansvar for kontakten med departementet i spørsmål om økonomi og styring.

Administrasjonsavdelingen har blant annet ansvar for publikumsservice, økonomi- og personaltjenester, IKT og dokumentasjonsforvaltning.  Administrasjonssjefen vil også måtte påregne å gjøre noe saksbehandling selv.

Svalbard er et lite samfunn som kan by på storslått natur, fantastiske turmuligheter og et rikt kulturliv. Sysselmann ønsker at man bidrar positivt inn i lokalmiljøet også utenfor arbeidstid.

Arbeidsoppgaver

 • Medlem i Sysselmannens ledergruppe og ansvar for  planlegging og gjennomføring av de samlede oppgavene for Sysselmannen
 • Løpende dialog med Justis- og beredskapsdepartementet om styring og utvikling av virksomheten
 • Leder for administrasjonsavdelingen med personalansvar for avdelingens tilsatte
 • Overordnet ansvar for virksomhetsplanlegging, økonomistyring, HMS-arbeid og rapportering
 • Personaladministrasjon og rekruttering

Kvalifikasjoner

KRAV:

 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Gode lederegenskaper og ledererfaring fra offentlig virksomhet, herunder personalledelse og økonomistyring
 • God kjennskap til regel- og avtaleverk i offentlig/statlig sektor
 • God norsk skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Det kreves tilfredsstillende vandel, og den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig

ØNSKELIG:

 • Utviklingsorientert og ha kunnskap om digitaliseringsprosesser
 • Kjennskap / kunnskap om Svalbardsamfunnet

Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt vekt på gode lederegenskaper og erfaring innen ledelse
 • Det må vises til god gjennomføringsevne
 • Du må være fleksibel og inneha god rolleforståelse
 • Du må ha gode samarbeidsevner og være en positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i stillingskode 1058 Administrasjonssjef og lønnes i lønnstrinn 77 – 82 i Statens lønnsregulativ, p.t kr 744 600 – 864 100
 • Polartillegg på for tiden kr 102,- per døgn / 36.720,- per år
 • Svalbardskatt, folketrygdavgift og pensjonsinnskudd utgjør for tiden 18,2 %
 • Fri bolig, fri til- og fratredelsesreise og feriereiser etter gjeldende regulativ

Søknad sendes elektronisk på www.sysselmannen.no eller www.politiet.no. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste, jf. offentleglova § 25. Vi vil i tilfelle forhåndsvarsle søker om dette.

Kommunedirektør – Rådmann

Oppdal er fjellbygda i Midt-Norge, også kjent for Norges største alpine skiområde. Mellom Dovrefjell og Trollheimen ligger Oppdalsbygda, som kan tilby et utall av naturbaserte aktiviteter for hele familien. Omgitt av majestetiske fjell, grønne daler med seteridyller, gode fiskevann, ren luft og Norges reneste drikkevann, er Oppdal et sted hvor batteriene lades.

Oppdal kommune er opptatt av sine innbyggere og tilbyr det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Kommunen yter gode offentlige tjenester og er en av Norges mest vellykkede innenfor fritidsboliger og helårs fritidsaktiviteter, har fokus på tilrettelegging for næringsliv, industri og landbruk og kommunens medarbeidere har et hjerte for bygda si og en stolthet i sine tjenesteleveranser. Trivsel og folkelighet kombinert med profesjonalitet og utviklingsvilje preger bygdas befolkning så vel som de folkevalgte. Oppdal kommune har et sterkt fokus på kontinuerlig tilpasning og utvikling for å levere et veldrevet tjenestekonsept til sine innbyggere. Dette er et krevende arbeid og vi søker en samlende og engasjert leder med hjerte for samfunnsoppdraget som kommunen har.

Kommunedirektør – Rådmann

Hovedarbeidsoppgaver

Strategisk ledelse med fokus på samspill og ivaretaking av kommunens økonomiske interesser
Styrke og videreutvikle kommunens tjenester og sikre god kommunikasjon og service til innbyggerne
Trygg, samhandlende og inkluderende ledelse av organisasjonen
Strategisk og langsiktig fokus på kompetanseutvikling og rekruttering
Åpen og konstruktiv dialog med politisk ledelse, våre selskaper og eksterne samarbeidspartnere
Tilrettelegging for, og ledelse av, utviklings- og omstillingsprosesser på samfunns- og organisasjonsnivå

Personlige og faglige kvalifikasjoner

Relevant erfaringsbakgrunn innen organisasjon, økonomi og ledelse
Høyere relevant utdannelse er ønskelig
Samlende, strategisk og inkluderende lederstil
Sterke relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
Høyt engasjement og langsiktig motivasjon
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Som rådmann i Oppdal kommune vil man få utvikle og ivareta en effektiv og god organisasjon, og i samspill med politikere, optimalisere tjenestetilbudet til befolkning og næringsliv.

Vi kan tilby en innholdsrik og utfordrende stilling i en selvstendig og ansvarsfull rolle med solide medarbeidere og et nært samarbeid med de folkevalgte.

Gode lønns- og pensjonsbetingelser.

For nærmere informasjon ta kontakt med Avantas v / Hanne Haug Fremo tlf 982 12 455 e-post: hanne.fremo@avantas.no, Ole Erik Fremo tlf 907 54 797 eller Oppdal kommune v/ Ordfører Kirsti Welander tlf 901 13 337
Henvendelser til Avantas vil om ønskelig bli behandlet konfidensielt ovenfor oppdragsgiver.

Søknadsfrist er 23 mai 2019. Søknad sendes via www.avantas.no eller www.finn.no.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter søknadsfristen. Søkere som ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I det tilfelle dette ikke kan imøtekommes vil kandidaten bli kontaktet.

Iht offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Syns du dette høres ut som noe for deg? Ta kontakt for å høre hva vi kan tilby!

Rådmann

Marker kommune er en attraktiv kommune full av muligheter. Med sitt rike kulturliv og Haldenkanalens unike natur og kultur, er Marker et godt sted å bo for sine 3.600 innbyggere. E18 som er hovedferdselsåren mellom Stockholm og Oslo krysser Halden-kanalen ved Ørje, som er tettstedet i kommunen. Med vår unike tilgang på vakker natur, to sjøer og en kanal er dette en av Østfolds vakreste bygder, med kort avstand både til Østfoldbyene, Oslo og til Sverige. Marker har gjennom flere år hatt en satsning for ungdom gjennom ungdommens kulturhus og medlemskap i organisasjonen MOT.

Marker kommunes visjon er Mulighetene er mange
Våre verdier er: Trygghet, trivsel og respekt

Rådmann

Vi ønsker en tydelig og handlekraftig leder, men samtidig samlende for å nå felles mål gjennom gode prosesser.

En leder med klar rolleforståelse som bidrar til god samhandling med politisk nivå, sørger for god saksbehandling og følger opp politiske vedtak.

Arbeidsoppgaver:

 • Leder av organisasjonen med vekt på godt samarbeid, strategi, endringsledelse og god personalledelse
 • Effektiv drift og videreutvikling med fokus på kvalitet og effektivitet innen gitt økonomiske rammer
 • God økonomistyring og rapportering
 • Gode saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak
 • Som rådmann er du pådriver og tilrettelegger for samfunns- og næringsutvikling
 • Ansvar for å delta i nettverk og samarbeidsforum med andre kommuner

Kvalifikasjoner:

 • God kjennskap til kommunal virksomhet
 • Grunnleggende kompetanse/forståelse innen økonomi
 • Kompetanse innen personal- og organisasjonsledelse/organisasjonsbygging/endringsledelse
 • Ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet med dokumenterte gode resultater
 • Gode dataferdigheter
 • Utdanning på universitets-/høyskolenivå

Personlige egenskaper:

 • Strategisk dyktig med evne til å tenke nytt og langsiktig
 • Tydelig og handlekraftig med evne til gjennomføring
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsegenskaper
 • Personlig egenskaper for stillingen vektlegges

Vi tilbyr:

 • En sentral topplederstilling med stor mulighet til å påvirke på viktige samfunnsområder i nært samarbeid med politisk nivå.
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling
 • Konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning i KLP

Søkere som ønsker unntak fra offentliggjøring må begrunne dette i søknaden. Kommunen vurderer dette i henhold til lov om offentlighet.

Rådmann

Gamvik kommune har økende befolkningstall og har nå 1150 innbyggere. Kommunen ligger på 71° nord, helt inntil den arktiske klimasone. Det gir smak av arktisk magi. Mehamn er kommunesenteret i Gamvik, som har egen flyplass med fire daglige flyavganger og er havn for Hurtigruten. Stedet har et godt utbygd servicetilbud som er lett tilgjengelig og et aktiv miljø, med et stort utvalg av lag og foreninger innenfor idrett og kultur for barn og voksne. Vi bor i et trygt og inkluderende samfunn hvor naturen rår og gir opplevelser som aldri vil glemmes. Er du litt eventyrlysten og med rett bakgrunn, har vi en spennende stilling for deg. Gamvik kommune omfattes av tiltaksområdet i Nord-Troms og Finnmark med nedskrivning av studielån og skattefordeler.

Ledig fast stilling som rådmann

Vi søker etter en leder med nødvendig utdanning og erfaring. Du må ha ledererfaring og god kjennskap til kommunal virksomhet, og samspillet mellom administrasjon og det politiske system. Du er målrettet, kan inspirere og samle organisasjon om felles mål og utfordringer. Som rådmann vil du ha en sentral rolle med næringsutvikling og næringslivsetableringer. Du vil delta i utadvendt virksomhet.

Viktige arbeidsoppgaver vil blant annet være

 • Overordnet administrativ ledelse av kommunen
 • Være en god leder og støttespiller for dine medarbeidere
 • God økonomistyring
 • Lede innovasjons- og endringsprosesser for tilpasning og modernisering av kommunal drift
 • Videreutvikle samspillet med de folkevalgte for å sikre tydelige valg og prioriteringer
 • Delta i utadrettet virksomhet

Vi søker en medarbeider som har

 • Nødvendig utdanning, gjerne innenfor ledelse, økonomi, samfunnsfag og lignende
 • Ledererfaring
 • Kjennskap til kommunesektoren og offentlig saksbehandling
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Kan arbeide selvstendig og målrettet

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby

 • Utfordrende og interessant stilling med gode muligheter for å ta del i og skape en positiv utvikling for Gamvik kommune.
 • Gode arbeidsforhold med et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale, medlem i KLP
 • Dekning av flytteutgifter i tråd med gjeldende regelverk
 • Kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Gamvik kommune omfattes av tiltaksområdet i Nord-Troms og Finnmark med nedskrivning av studielån og skattefordeler.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Den politiske ledelsen vil vurdere søkergrunnlaget snarest mulig etter søknadsfristen og vurdere behovet for ny utlysning eller forlenget søknadsfrist.

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med ordfører Trond Einar Olaussen på telefon 95179067

Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Rådmann

Evje og Hornnes er et sentralt beliggende handels- og regionsenter nederst i Setesdal og midt i Agder. Her er trygge oppvekstvillkår, mangfoldige og attraktive fritidstilbud og gode kommunale tjenester. Du finner vakker natur med skog, fjell og elven Otra som gir deg flotte turmuligheter sommer som vinter. Sammen med kort vei til det aller meste er kommunen et attraktivt bo-, arbeid- og feriested. Vi har et bredt og aktivt næringsliv med en stor handelsstand, opplevelsesturisme og tjenesteytende næringer i vekst. Kommunen er veldreven, har over 3.600 innbyggere – og vi blir flere!

Besøk gjerne våre nettsider: www.e-h.kommune.no

Rådmann

En rådmann skal være en fremtidsrettet og engasjert samfunnsbygger, som gjennom et aktivt lederskap motiverer og skaper handlekraft hos medarbeidere, folkevalgte og innbyggere til fortsatt vekst og positiv utvikling i kommunen vår. Du ser muligheter og evner å oppmuntre til samhandling mellom kommune, næringsliv og innbyggere for å videreutvikle Evje og Hornnes kommune som et attraktivt bosted og regionsenter med et livskraftig næringsliv og et rikt kulturliv.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle et strategisk lederskap med fokus på klare mål, gode planprosesser og helhetlig styring
 • Styrke Evje og Hornnes som en sentral aktør i regionalt utviklingsarbeid med fokus på nærings- og tettstedsutvikling
 • Tilrettelegge for gode og effektive tjenester innenfor kommunens økonomiske rammer og i nært samarbeid med de folkevalgte

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Ledererfaring fra større organisasjoner, gjerne fra kommune
 • God økonomiforståelse
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å se helhetlige og tverrfaglige løsninger
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende topplederstilling i en kommune med ambisjoner og gode fremtidsmuligheter
 • Meningsfylte arbeidsoppgaver med stor påvirkning på lokalsamfunnet og regionen
 • Et arbeidsmiljø med mange dyktige og hyggelige kollegaer
 • Gode pensjonsvilkår
 • Lønn etter avtale

 

 • Tilsettingsprosessen følger reglene for offentlighet.
 • Spørsmål kan rettes til våre rådgivere i Skagerak Consulting, Arnfinn Dahl, tlf. 902 08 694, Anne Hilde Hals tlf. 982 13 005, Robert Helland-Olsen, tlf. 908 40 778 eller til ordfører i Evje og Hornnes kommune, Bjørn Alfred Ropstad, tlf. 959 33 015.

Administrasjonssjef (Rådmann)

Ledig stilling som Administrasjonssjef (Rådmann) i Nesseby kommune

Har du lyst til å lede en veldrevet kommune?

Nesseby kommune har om lag 950 innbyggere og ligger sentralt ved Varangerfjorden i Finnmark fylke. Kommunen er en del av det samiske forvaltningsområdet og er både tospråklig og tokulturell. (Samisk og norsk) Kommunen har variert natur med fjord, fjell, fiskevann, ski og snøskuterløyper. Det er også gode muligheter til å drive med små- og storviltjakt. Kommunikasjonsmessig ligger kommunen fint til med kort avstand til nærmeste flyplass i Vadsø og/eller Kirkenes. Flytiden til Oslo er om lag to timer. Nesseby kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark med lavere skatt og nedskriving av studielån.

Nesseby kommune søker en samlende leder som kombinerer et tydelig lederskap med handlekraft og gjennomføringsevne. Du er resultatorientert og evner å bygge gode relasjoner med det politiske nivået i kommunen og med kommunens medarbeidere. Du har høyere utdanning og relevant ledererfaring.

Vi tilbyr en krevende og spennende lederstilling der du i samarbeid med kommunens medarbeidere vil få en sentral rolle i den videre utvikling av kommunen. Vi har nytt oppvekstsenter og kan tilby full barnehagedekning.

 Nesseby kommune vil ha en leder som:

 • Legger til rette for effektiv tjenesteproduksjon i nært samarbeid med den politiske ledelsen.
 • Etablerer gode relasjoner i organisasjonen, med politikere, innbyggere og næringsliv.
 • Er opptatt av samarbeid med tillitsvalgte og et godt arbeidsmiljø.
 • Sikrer at Nesseby kommune til enhver tid er riktig organisert og dimensjonert
 • Sikrer nødvendig faglig kompetanse i organisasjonen.
 • Er målrettet og opptatt av resultatoppfølging.
 • Som bidrar til konstruktive planprosesser og har fokus på helhetlig styring og forpliktende resultatdialog.
 • Er bindeleddet mellom politikk og administrasjon.
 • Som har kjennskap til lov og avtaleverk som regulerer partsamarbeidet og tariffavtaler i kommunal sektor
 • Er en ansvarlig leder som har mot til å delegere og gi medarbeiderne handlingsrom.
 • Bor eller vil bosette seg i Nesseby kommune.

Kvalifikasjoner:

 • Du har høyere utdanning og god økonomiforståelse.
 • Du kan dokumentere gode resultater som leder i offentlig og/eller privat virksomhet gjerne med erfaring fra endrings og utviklingsarbeid.
 • Du har innsikt i kommunal forvaltning og kommunalt avtaleverk.
 • Du kommuniserer godt skriftlig og muntlig.
 • Vi legger stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.
 • Søker må ha kjennskap til samisk språk og kultur.

Lønn etter avtale.

Søknad med cv sendes på epost til: postmottak@nesseby.kommune.no

Merkes: Administrasjonssjef 2018.

Nesseby kommune vil være behjelpelig med å skaffe bolig.

Prosjektleder / rådmann

Nærøysund kommune representerer både innlandets samt kystens natur og kultur. Næringslivet i kommunen er i sterk vekst. Det er variert og sammensatt med blant annet marin sektor, hvor vi er en av landets største oppdrettskommuner, landbruk med fokus på melkeproduksjon, og merkantile bransjer. Kommunen vil favne ca. 9 600 innbyggere og 850 ansatte.                

Spennende og viktig topplederstilling i Nærøysund kommune som

PROSJEKTLEDER/RÅDMANN

Nærøysund kommune søker en engasjerende og motiverende prosjektleder/rådmann som trives med utviklings- og endringsprosesser.

Prosjektlederen får den viktige oppgaven i å lede arbeidet med å skape Nærøysund kommune og bygge den nye kommuneorganisasjonen, og vil fra 1.1.2020 tiltre som rådmann.

Viktige arbeidsoppgaver vil omfatte:

 • Videreføre arbeidet etter vedtatt prosjektplan
 • Utarbeide og følge opp informasjonsstrategier til bruk internt, mot politisk nivå, media og kommunens innbyggere
 • Sikre framdrift og faglighet i alle deler av prosjektet
 • Involvering og forankring

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Omfattende ledererfaring, gjerne fra offentlig sektor
 • Erfaring med prosjektledelse
 • God forståelse for lederrollen
 • God kunnskap om kommunaløkonomiske sammenhenger
 • Innsikt i og erfaring fra kommunal virksomhet/offentlig forvaltning og politiske prosesser, herunder god forståelse for grensesnittet mellom politikk og administrasjon
 • Høyere relevant utdannelse og gode resultater fra lederstillinger
 • Tydelig, inspirerende og motiverende leder; tydelig på mål og forventninger og oppnår resultater gjennom dine medarbeidere
 • Utviklings- og løsningsorientert, offensiv og nytenkende, og evner å tenke helhetlig og vise handlekraft
 • Fleksibel med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Utadvendt og god relasjonsbygger
 • Stort engasjement for samfunns- og næringsutvikling

  Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til Amund Hellesø, ordfører i Vikna kommune, tlf. 909 73 535, Steinar Aspli, ordfører i Nærøy kommune, tlf. 957 70 548, eller Bedriftskompetanse AS ved Eivind Hellevik, tlf. 906 14 830 og Roger Veinan, tlf. 997 08 589.

  Bedriftskompetanse tar om ønskelig imot uformelle henvendelser konfidensielt for oppdragsgiver.

  Kommunens nye administrasjonssted besluttes som endel av prosjektet, og vil være avklart i januar 2020.

  Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall gis en begrunnelse for dette i søknaden. Iht. Offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkere som ber om unntak fra offentlighet vil da bli kontaktet særskilt.

  For søknad med CV gå inn på www.bedriftskompetanse.no

 

Rådmann

Strand er den største kommunen i Ryfylke med ca 12.600 innbyggere. Folketall og næringsliv er i god vekst. Om noen år blir det tunellforbindelse via Ryfast til nabokommunen Stavanger. Jørpeland er kommune- og regionsenter.

Rådmann

Ledelse – Entreprenørskap – Samfunnsutvikling
Strand kommune søker en utviklingsorientert og målbevisst rådmann som skal bidra til å gjøre kommunen enda mer attraktiv for næringsutvikling og innbyggere. Kommunen er inne i en ekspansiv periode preget av store investeringer og viktige utviklingsprosjekter. Når Ryfastsambandet åpner er det under en halvtimes kjøretur fra Stavanger sentrum til Jørpeland. Dette medfører store muligheter, og gir kommunen ytterligere potensial. Vi ønsker oss derfor en rådmann som er trygg, har faglig tyngde og som motiveres av å være premissleverandør for kommunens strategiske arbeid.Rådmannen har en pådriverrolle i forhold til utvikling av kommunen. Dette innebærer at strategiske og analytiske evner vil være viktig, men det må kombineres med beslutningsevne og handlekraft.

Rette vedkommende til jobben har gode kommunikasjonsevner og god forståelse for samspillet mellom politikk, administrasjon og tjenesteleveranser i forhold til innbyggere, utbyggere og grunneiere.

Vi ønsker en leder med gjennomføringskraft og gode samarbeidsegenskaper. Rådmannen skal lede arbeidet med å legge til rette for næringsutvikling, samtidig som kommunens organisasjon og tjenestetilbud videreutvikles. I samarbeid med politikere og ansatte skal det skapes gode og effektive tjenester til befolkningen.

Strand kommune vil ha en rådmann som motiveres av resultater, gleder seg over medarbeidere som lykkes og som spiller på lag med næringsaktører, frivillige og innbyggerne i kommunen. Vi ser etter en rådmann med vilje og evne til å inspirere, motivere og opprettholde en endringsorientert kultur. Rådmannen skal være omgjengelig og utadvendt, og flink til å skape og vedlikeholde relasjoner og nettverk.

Søkere må ha høyere utdanning og dokumenterte resultater som leder.

Vi tilbyr gode muligheter til å bli med på spennende utfordringer med store faglige og personlige utviklingsmuligheter. Lønn etter avtale.

Ta gjerne kontakt med ordfører Irene Heng Lauvsnes tlf. 916 11 067, eller Mercuri Urval ved Tone F. Berthelsen tlf. 975 59 040/ Ole Petter Bratteberg, tlf. 975 59 036 for spørsmål.

Søk på stillingen via Jobbnorge snarest, og senest innen 4. april 2018. Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.