Tag Archives: rektor danielsen ungdomsskole

Rektor

Den kristne friskolebevegelsen Danielsen-skolene består av Egill Danielsen Stiftelse og åtte skoler i Hordaland og Rogaland. Vi har ca. 2000 elever fra barnetrinn til voksenopplæring og ca. 270 ansatte. Indremisjonsforbundet og Norsk Luthersk Misjonssamband står bak skolene, som drives etter friskoleloven.

Rektor på Danielsen Barne- på Ungdomsskole Sotra


Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra er en kombinert barne- og ungdomsskole med ca. 400 elever og ca. 60 ansatte. Skolen er godkjent som et kristent alternativ til offentlig grunnskole. Rektor er skolens daglige leder og skal, på vegne av styret, lede arbeidet med drift, evaluering og utvikling av skolens tilbud i lys av elevenes behov, skolens verdigrunnlag og offentlige krav. Rektor støttes i sitt arbeid av ledergruppen i Egill Danielsen Stiftelse, og inngår i rektorkollegium med rektorene på de sju andre Danielsen-skolene.

Vi ønsker en leder med

  • god pedagogisk kompetanse og praktisk skoleledererfaring
  • tydelig engasjement for eleven, faglig kvalitet og kristen tro
  • gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
  • evne til å involvere medarbeidere og motivere til samhandling mot felles mål
  • gode administrative egenskaper og økonomisk forståelse

Rektor må kunne bekjenne seg til skolens kristne verdigrunnlag, kunne identifisere seg med og fremme skolens kristne formål, samt forplikte seg på skolens verdidokument. Stillingen er vurdert til å være omfattet av unntaksbestemmelsene i likestillings- og diskrimineringslovens §9 og §30, 3. ledd.

Stillingen lønnes etter Danielsen-skolenes lønnsregulativ for skoleledere.

Tiltredelse 1.9.2019 eller etter avtale.

Dersom dette virker spennende og utfordrende, sender du en CV (i første omgang uten attester) og en kort presentasjon innen 24. mai til:

Egill Danielsen Stiftelse v/daglig leder, Nygaten 8, 5017 Bergen. E-post: asle.ystebo@danielsen-skoler.no