Tag Archives: Sandnes kommune

HR leder

Sandnes kommune er kåret til Norges mest attraktive by i 2022. Sandnes ligger sentralt på Nord-Jæren, og er blant Norges mest folkerike kommuner. Den består av etablerte storby- og tettstedsområder, og er en av fylkets største landbrukskommuner. Vi har idrettsmiljø i norgestoppen, et yrende kulturliv og vakre friluftsområder på rekke og rad. Kommunen kjennetegnes dessuten av et aktivt næringsliv og en sterk kulturhistorie. Sandnes er alt dette og mye mer!

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort, selv om en har bedt om å bli unntatt offentlighet.

HR leder

Sandnes kommune ble kåret til Norges mest attraktive by i 2022 – og vårt mål er å vinne prisen igjen i 2032!

Vår HR-leder skal flytte fra regionen og vi søker hennes etterfølger. Vi søker deg med sterk interesse for alle sider av HR-faget og en forståelse for HR sin rolle i en stor organisasjon. Hos oss vil du lede en avdeling med varierte oppgaver innen både operativ lederstøtte, utvikling av HR-prosesser og digitalisering/ effektivisering av arbeidsflyt.

HR-avdelingen består av 20 ansatte, og har ansvar for fagområdene HR-lederstøtte, fagopplæring (læringer), kompetanse- og systemstøtte og rekruttering til vikarpool barnehage. Det pågår ett to-årig prosjekt knyttet til heltid og ett omfattende lederutviklingsprogram som varer til 1.4.24.

Strategi for ledelse og medarbeiderskap ble vedtatt i 2020. Som HR-leder vil du være sentral i arbeidet med videreutvikling av denne strategien. I Sandnes kommune er det ca 350 ledere med personalansvar som får råd og veiledning hos HR-avdelingen.
HR-leder rapporterer til Organisasjonsdirektør og inngår i dennes ledergruppe sammen med ledere for Digitalisering/ IT, Dokumentsenter, Servicekontor, Politisk sekretariat og direktørens stab.

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Høsten 2023 vil det starte en organisatorisk gjennomgang av Organisasjon – og en tar høyde for eventuelle mindre organisatoriske justeringer i den forbindelse.

Arbeidsoppgaver

Vi leter etter deg som:

 • har solid erfaring, fagkunnskap og engasjement innen fagområdene HR og ledelse
 • har god kjennskap til aktuelle lover, avtaleverk og offentlig forvaltning
 • vil bidra aktivt for å gjøre Sandnes kommune fremtidsrettet gjennom digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser
 • har evne til å bygge tillit, vise god rolleforståelse og ta beslutninger
 • ønsker å lede 20 dyktige og engasjerte ansatte, og videreutvikle en avdeling som gir råd og veiledning overfor kommunens ledere
 • bidrar til ett godt samarbeid med ledere og tillitsvalgte

Kvalifikasjoner

 • Du må ha ledererfaring – personalledelse og/ eller større fagansvar
 • Bred erfaring innen HR-faget
 • Minimum 3-årig relevant høyere utdannelse. Det er ønskelig med relevant masterutdannelse, men lang relevant erfaring kan kompensere for manglende master.
 • Erfaring med digitalisering og effektivisering av HR prosesser.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, analytisk, robust, har god arbeidskapasitet, godt humør og evne til å få de du leder til å trives og utvikle seg.
 • Du har gode samarbeidsegenskaper og evne til å kommunisere godt på alle nivå
 • Du er en trygg og tydelig leder som evner å stå i krevende situasjoner
 • Du er engasjert og liker deg i en hektisk og variert arbeidshverdag.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling hos en av regionens største arbeidsgivere
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid og gode kollegaer
 • Lønn etter avtale og pensjonsordning i Sandnes kommunale pensjonsordning
 • Hjem-jobb-hjem avtale
 • Gratis svømming for alle ansatte i kommunens svømmehaller
 • Bedriftsidrettslag og bedriftskunstforening

 

I samsvar med Offentlighetsloven §25 gjør vi oppmerksom på at dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Avdelingsleder Avdeling for Introduksjonsordning – Flyktningenheten

Sandnes i sentrum for fremtiden!

Sandnes kommune ligger sentralt på Nord-Jæren, er Norges 7. største by med over 76 000 innbyggere og er i stadig vekst. Regionen har et variert næringsliv, godt utbygd kommunikasjonsnett og mangfold i kultur- og fritidstilbud. Vi tilbyr våre ansatte utfordrende arbeidsplasser hvor verdiene romslig, modig og sunn står i fokus. I Sandnes kommune skal ingen diskrimineres på grunn av kjønn, alder, etnisk opprinnelse, nedsatt funksjonsevne, religion eller seksuell legning.

Avdelingsleder Avdeling for Introduksjonsordning – Flyktningenheten

Flyktningenheten består av 2 avdelinger; Avdeling for bosetting og Avdeling for introduksjonsordning. Disse har ansvar for bosetting og oppfølging av nybosatte flyktninger (herunder enslige mindreårige), samt flyktninger som kommer på familieinnvandring. I 2019 skal Sandnes kommune bosette 60 nye flyktninger pluss familieinnvandringer. Introduksjonsordningen i Sandnes har over 300 deltakere i året, som er voksne bosatte flyktninger mellom 18-55 år. Vi har også flere pågående prosjekter bl.a. i samarbeid med Sandnes Læringssenter, NAV, AKS, Mestringsenheten og Transkulturelt senter/SUS.
Flyktningenheten har i tillegg et helseteam, miljøteam og administrasjonsteam, samt egen frivilligkoordinator, og rundt 80 frivillige med på laget.

Personalgruppen er flerfaglig sammensatt, med personer fra 16 nasjonaliteter.
Vi samarbeider tett med Sandnes Læringssenter, boligtjenesten, helsetjenesten og NAV, og har ellers samarbeid med flere andre instanser. Vi bidrar med kulturinformasjon og flyktningfaglig kompetanse knyttet til integrering og kvalifisering av flyktninger og innvandrere i Sandnes kommune.

Sandnes kommune har ledig en spennende og allsidig stilling i Flyktningenheten, som Avdelingsleder for introduksjonsordningen i Sandnes kommune. Dette er en stilling for deg som er god på koordinering og ledelse, og liker en hektisk arbeidshverdag.

Arbeidsoppgaver
 • Personal-, økonomi- og fagansvar for Avdeling for introduksjonsordning.
 • Sikre lovkrav, rutiner, internkontroll og god kvalitet i introduksjonsordningen.
 • Være en av superbrukerne i Visma Velferd Flyktning.
 • Ansvar for rapportering og bl.a. sikre riktig rapportering i NIR.
 • Sikre god dialog og tett samarbeid med Sandnes Læringssenter og NAV knyttet til introduksjonsordningen.
 • Ansvar for å koordinere kommunale og private tilbydere i introduksjonsordningen.
 • Ansvar for utvikling av avdelingen, herunder være oppdatert på nye retningslinjer, lovkrav og statlige føringer i introduksjonsordningen, og iverksette nødvendige endringer i tråd med dette.
 • Lede og koordinere ukentlige avdelingsmøter og ansvar for individuell veiledning av programrådgiverne, i tett samarbeid med enhetens fagleder.
 • Fast medlem av ledergruppen, og stedfortrederfunksjon ved behov.
 • Utadrettet informasjons- og koordineringsarbeid.
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på bachelornivå, fortrinnsvis sosionom eller barnevernspedagog
 • Må ha ledererfaring med personalansvar
 • Det er en fordel med erfaring fra ledelse i offentlig sektor
 • Erfaring i arbeid med flyktninger og innvandrere vil vektlegges.
 • Videreutdanning i ledelse, veiledning eller annen relevant videreutdanning vil være en fordel.
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk muntlig og skriftlig kreves.
 • God oversikt og systemkompetanse.
 • Det kreves god IKT-kompetanse.
 • Må ha sertifikat til personbil.
Utdanningsretning
 • Helse / Sosial
Utdanningsnivå
 • Høyskole/universitet
Personlige egenskaper
 • Du må være løsnings- og utviklingsorientert, proaktiv og fleksibel.
 • Du må kunne håndtere stort arbeidspress og tidsfrister, og i det gjøre de nødvendige prioriteringer.
 • Du må ha god evne til å lede og ta nødvendig beslutningsansvar.
 • Du må kunne arbeide strukturert og selvstendig, og være god til å koordinere.
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Personlig egnethet vil vektlegges.
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale.
 • God pensjonsavtale
 • En spennende stilling i et internasjonalt og dynamisk miljø.
Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes