Tag Archives: seksjon Gjøvik

Seksjonsleder 100% fast – Divisjon medisinsk service Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi seksjon Gjøvik

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Medisinsk service består av laboratoriespesialitetene medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi, blodbank (immunologi og transfusjonsmedisin) og patologi, avdeling medisinsk teknologi (MTA) og behandlingshjelpemidler. Noklus er organisert i vår divisjon. Laboratoriefagene analyserer ca. 9,6 millioner analyser per år.

Seksjonsleder 100% fast – Divisjon medisinsk service Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi seksjon Gjøvik

Vi søker tydelig, handlekraftig og positiv seksjonsleder til Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi seksjon Gjøvik (m/Reinsvoll). Seksjonen har 37,5 stillinger.
Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi har enheter på Gjøvik (m/Reinsvoll), Lillehammer, Hamar (m/Sanderud), Elverum, Kongsvinger og Tynset. Avdelingen har spesialister i transfusjonsmedisin og medisinsk biokjemi, og ledes av Avdelingssjef. Det er i stor grad felles prosedyrer og rutiner på enhetene, og vi vektlegger samarbeid på tvers av enhetene.

Kvalifikasjoner

 • Seksjonsleder har bioingeniørfaglig ansvar, og ansvar for drift, personell og økonomi for seksjonen, basert på gitte fullmakter fra Avdelingssjef.
 • Det er ønskelig med erfaring fra blodbank og medisinsk biokjemi.
 • Ledererfaring/-utdanning og personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Utdanningsretning

 • Administrasjon og Ledelse
 • Bioingeniørfag
 • Utdanningstittel: Bioingeniør/Leder

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Seksjonsleder må ha sitt utgangspunkt i foretakets og divisjonens verdier, mål og ressursgrunnlag. Leder må vise atferd etter lederkravene: utøve handlekraft, være tydelig og helhetstenkende, ansvarlighet, vise endringsvillighet og være inspirerende og kommuniserende. Leder bør ha analytiske evner, være systematisk og strukturert og ha evne til langsiktig tenking. Selvinnsikt, stabilt humør og evne til omtanke og omsorg er personlige egenskaper det vil bli lagt vekt på.

Vi tilbyr

 • Et aktivt fagmiljø med dyktige medarbeidere
 • Et av landets mest aktive bedriftsidrettslag
 • Meget gode pensjonsordninger for tiden i KLP
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift