Tag Archives: seksjonsleder arkitektur

Seksjonsleder Arkitektur

Sykehuspartner er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi leverer IKT-, prosjekt-, lønns- og personaltjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst, som gjør dem i stand til å gi nødvendig behandling til ca 2,9 millioner mennesker i regionen. Vi sørger for at utstyret helsepersonell er avhengige av fungerer som det skal, og at informasjon om pasientene er tilgjengelig for dem som trenger den når de trenger den – og ingen andre. Og det er livsviktig at vi lykkes. Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling.

Seksjonsleder Arkitektur

Avdeling Arkitektur og design har ansvar for overordnet bruk av teknologi og utarbeidelse av arkitektur og design i henhold til TOGAF og ITIL. Helse Sør-Øst har et stort mangfold av systemer fra store felles kritiske applikasjoner brukt på tvers av sykehusene til mindre avdelingsvise spesialistsystemer brukt ved avdelinger i de enkelte sykehus, alt basert på et bredt spekter av teknologier i rask utvikling. Avdelingen består av 30 medarbeidere fordelt på tre seksjoner med både generalister og spesialister, og har budsjettert vekst de nærmeste årene.

Seksjon Arkitektur har nå 12 engasjerte og kompetente arkitekter i dag og omtrent like mange innleide konsulenter i prosjekter. Til denne seksjonen søker vi en dyktig leder med motivasjon og evne til å drive frem det beste hos medarbeidere og styre en meget sentral arkitekturfunksjon for “livsviktig IKT”.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og motivere medarbeiderne, personal og økonomiansvar
 • Ansvar for forvaltning av arkitekturprinsippener og referansearkitekturer for arkitekturdomenene (prosess-, informasjons-, applikasjons-, integrasjons-, sikkerhets- infrastrukturarkitekturen med flere)
 • Styre arkitekturleveranser til programmer og prosjekter (ulike målarkitekturer i hht mandat)
 • Lede arkitekturpraksisen (kompetanse på medarbeiderne, metodeverk, verktøy, arkiver etc)
 • Deltakelse i ulike beslutningsfora

Kvalifikasjoner

 • IKT-rettet utdanning på universitet/høyskole, evt tilsvarende realkompetanse
 • God kunnskap om og forståelse for virksomhets- og løsningsarkitektur
 • Erfaring med bruk av TOGAF- og ITIL-rammeverket
 • Innsikt i teknologi og anvendelse av IKT, både i infrastruktur- og applikasjonslaget
 • Ledererfaring fra relevant virksomhet

Utdanningsretning

 • IKT fag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • God til å motivere og engasjere kunnskapsmedarbeidere
 • Samarbeider godt med toppledelse, tenker strategisk
 • Jobber selvstendig og er beslutningsdyktig
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Motiveres av å jobbe med IKT i helsesektoren

Vi tilbyr

 • Faglige svært spennende oppgaver i en bransje med avansert bruk av IKT
 • Fleksibilitet i arbeidssituasjonen for den ansvarsbevisste
 • Et godt sosialt arbeidsmiljø og aktiv bedriftsidrett
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes