Tag Archives: Sør-Hålogaland bispedømme

Stiftsdirektør

Stiftsdirektør

Sør-Hålogaland bispedømme består av Nordland fylke. I bispedømmet bor det vel 243 0000 mennesker hvor rundt 79% er medlemmer av Den norske kirke.
Det er fra 1. januar 2020 41 fellesråd og 85 sokn i bispedømmet. Bispedømmet har et nasjonalt kirkelig ansvar for lulesamisk språkområde.

 Vår visjon er «Folkekirka i Sør-Hålogaland – ei åpen dør i tro, håp og kjærlighet». For mer informasjon se vår nettside: Sør-Hålogaland bispedømme

Stiftsdirektøren er daglig leder for bispedømmekontoret/-sekretariatet. Stiftsdirektøren er utøvende myndighet for bispedømmerådet og innstiller i alle saker foruten tilsetting av prester. Bispedømmekontoret er også biskopens sekretariat med ansvar for tilrettelegging for biskopens virksomhet. Stiftsdirektør rapporterer til bispedømmeråd og biskop.

Stiftsdirektøren deltar i strategi- og utviklingsprosesser i kirken og har overordnet ansvar for at kontoret/sekretariatet ivaretar ledelsesmessige, kirkefaglige, personalmessige og administrative oppgaver i samsvar med bispedømmets målsettinger og regelverket i kirkelig forvaltning. Vi søker en stiftsdirektør som vil være med å virkeliggjøre folkekirkens muligheter i vårt bispedømme.

Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke og identifisere seg med kirkens oppdrag og målsetting.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder. Den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement samt avgjørelser som kan
influere på tjenestens gjøremål. Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentliggjort, selv om søker ber om ikke å bli ført opp i offentlig søkerliste. Vi krever elektroniske søknader med CV, vitnemål og referanser leveres via vårt elektroniske søkersystem.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig leder for bispedømmekontoret med sine 12 årsverk
 • Overordnet lederansvar for kirkefaglige, personalmessige, administrative og økonomiske oppgaver
 • Tilrettelegge for bispedømmerådets virksomhet, samt iverksette vedtak
 • Tilrettelegging for biskopens virksomhet herunder lede bispedømmerådets arbeid overfor prostene. Bispedømmet har 8 prosti
 • Sitter i kraft av sin stilling som medlem av innstillingsrådet for tilsetting av prester.
 • Overordnet lederansvar for å utvikle strategi og målsettinger for Den norske kirke i bispedømmet og planer for bispedømmerådets virksomhet
 • Tilrettelegge for ekstern kommunikasjon med samfunn, media og lokalkirken
 • Rekrutterings- og tilsettingsprosesser
 • Utvikle gode samarbeidsrelasjoner til andre kirkelige arbeidsgivere i bispedømmet
 • Noe saksbehandling for bispedømmeråd og biskop

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning med relevans for stillingen (høgskole/universitet på høyere nivå (master-/hovedfagsnivå)
 • Inngående kjennskap til og erfaring fra Den norske kirkes organisasjon og virksomhet
 • Ledererfaring og evne til strategisk tenkning
 • Kompetanse til å lede virksomhet i endring. Bispedømmerådet har nettopp gjort vedtak om at stiftsdirektøren skal lede kontoret i en flat struktur
 • Kjennskap til offentlig forvaltning
 • Innsikt i politiske prosesser og forholdet mellom forvaltning og politikk er ønskelig
 • Økonomisk og administrativ kompetanse
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Beherske engelsk skriftlig/muntlig

Personlige egenskaper:

 • Evne til analyse av forhold mellom kirke, kultur og samfunn
 • Evne til å sette seg inn i og håndtere komplekse saksforhold
 • Omstillings- og gjennomføringsevne
 • Evne til tydelig lederskap, herunder utviklingsorientert holdning, evne til å lytte, motivere,
 • samarbeide og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Tydelighet og gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Stilling er plassert i stillingskode 1062 direktør. Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godtgjørelser etter KAs regulativ
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Godt arbeidsmiljø i en stab med variert og solid faglig kompetanse
 • Egne kontorer i Tolders Holmers vei 11 i Bodø
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Bispedømmerådet er IA-bedrift