Tag Archives: sykehjemsetaten

Administrasjonssjef for drift og administrasjon – Stovnerskogen sykehjem

Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver?

Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Hvert år behandles 9000 pasienter av 12000 dyktige medarbeidere. Nå vil vi ha deg med på laget.

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Vi ser frem til å høre fra deg.

Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no

Kvalitetssjef i langtidshjem

Kvalitetssjef i langtidshjem

Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver?

Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Vi arbeider kontinuerlig for å møte fremtidens behov gjennom fagutvikling, økt kvalitet og innovasjon. Nå vil vi ha deg med på laget.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Vi ser frem til å høre fra deg.

Les mere om oss: www.sye.oslo.kommune.no

Nordseterhjemmet, Furusethjemmet, Madserudhjemmet, Langerud sykehjem og Økernhjemmet søker etter kvalitetssjefer. Stillingen vil ha en sentral rolle i kvalitetutviklingen i våre langtidshjem.

Om de ulike sykehjemmene kan du lese:https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/eldreomsorg/sykehjem-og-dagsenter/alle-sykehjem

Kun elektroniske søknader gjennom webcruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Du er en del av ledergruppen på langtidshjemmet, og arbeider for å nå etatens strategiske mål.
 • Lede kvalitetsutviklingsarbeidet i samsvar med lover, forskrifter og interne krav, i nært samarbeid med ledere, fagpersoner og øvrige medarbeidere.
 • Analysere og bruke avvik, kvalitetsmålinger, brukerundersøkelser etc i kvalitets-og forbedringsarbeidet.
 • Motivere til prosesstankegang og risikobasert tilnærming i organisasjonen.
 • Skape engasjement og være pådriver i endringsprosesser, og støtte ledere og medarbidere i implementeringsarbeid.
 • Være pådriver i prosesser for digitalisering og tjenesteinnovasjon.
 • Utarbeide, kommunisere og forvalte felles rutiner og standarder, opplæring og systematisk oppfølging av kvaliteten.
 • Bidra til strategisk kompetanseutvikling.
 • I noen av stillingene er det personalansvar.

Kvalifikasjoner

 • Kompetanse innen kvalitetsforbedrings-og pasientsikkerhetsarbeid.
 • Erfaring fra virksomhetsledelse og strategiarbeid er en fordel.
 • Utdannelse i kvalitetsledelse eller relevant erfaring.
 • Dokumentbare resultater fra kvalitetsutviklingsarbeid.
 • Inneha digital kompetanse og god systemforståelse.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, norsk skriftlig og muntlig (C1 høyere nivå).
 • Utdanning på høyskole/universitetsnivå, gjerne helse og/eller medisinskfaglig bakgrunn.

Utdanningsretning

 • Utdanningstittel: Kvalitetssjef

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Du må ha evne til å tenke helhet når det kommer til kvalitetsarbeidet.
 • Du må ha gjennomføringsevne og evne til å være med å beslutte.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.
 • Dyktig til å prioritere.
 • Effektiv, fleksibel og selvstendig.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Et langtidshjem i endring- fra institusjon til mitt hjem
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et aktivt fagmiljø med kvalitet og pasientsikkerhet i fokus
 • Et godt tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Solid arbeidsgiver i en etat med utviklingsmuligheter

 

 • Gode pensjonsrettigheter, https://www.opf.no
 • Konkurransedyktig lønn i hht. Oslo kommunes lønnsregulativ, stillingen lønnes i lønnsramme 6504-6507, lønnstrinn 52-55.

Kvalitetssjef

Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver?

Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Hvert år behandles 9000 pasienter av 12000 dyktige medarbeidere. Nå vil vi ha deg med på laget.

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Vi ser frem til å høre fra deg.

Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no

Kvalitetssjef – Sykehjemsetaten

Oslo kommune ved Sykehjemsetaten søker etter kvalitetssjef til Nordseterhjemmet, Madserudhjemmet, Silurveien sykehjem, Furusethjemmet og Økernhjemmet. Våre langtidshjem har fokus på heldøgnspleie og omsorg. Stillingen vil ha en sentral rolle i kvalitetsutviklingen av våre langtidshjem, for å tilpasse dagens drift til det som etterspørres.

Kun elektroniske søknader gjennom Webcruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle kvalitetsarbeidet på langtidshjem for å sikre at tjenestene er faglig forsvarlige, og at virksomheten arbeider systematisk med kvalitetsforbedring for å ivareta pasientsikkerheten.
 • Kvalitetssjefen sitter i langtidshjemmets strategiske ledergruppe.
 • Overordnet ansvar for det systematiske kvalitetsarbeidet i tråd med lover, forskrifter og interne krav.
 • Analysere avvik, kvalitetsmålinger, funn fra revisjoner og liknende
 • Være en pådriver i prosesser for digitalisering og tjenesteinnovasjon
 • Skape engasjement og være en pådriver for å iverksette forbedringsaktiviteter ved å implementere, koordinere og drive utviklingsprosesser
 • Ansvar for at faggruppene arbeider fler- og tverrfaglig for å ivareta pasientenes behov – «hver dag teller»
 • Ansvar for å koordinere oppfølgingen av studenter og lærlinger, med mål om at disse blir værende hos oss
 • Inneha ansvar for fagutvikling og kvalitetsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Sykepleiefaglig eller medisinsk utdanning på høyskole/universitetsnivå (master)
 • Solid erfaring fra kvalitetsledelse
 • Dokumenterbare resultater fra kvalitetsutviklingsarbeid
 • Inneha digital kompetanse og erfaring fra velferdsteknologi og e-helse
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, norsk skriftlig og muntlig på høyere nivå, C1

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Du er en kvalitetssjef med gjennomføringsevne
 • Du evner å tenke helhet for å øke kvaliteten og har gode kommunikasjonsferdigheter
 • Du er kvalitetsbevisst, resultat- og utviklingsorientert
 • Du har høy arbeidskapasitet og dyktig til å prioritere
 • Du er pedagogisk og støttende
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • Mulighet til å påvirke utviklingen av viktige samfunnsoppgaver
 • Gode lønns-, forsikring og pensjonsforhold
 • Stillingen lønnes i lønnsramme 6504-6507 lønnstrinn 52-55
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø