Tag Archives: Virksomhetsleder Boveiledningstjenesten

Virksomhetsleder Boveiledningstjenesten

Malvik kommune er sentralt plassert i Trøndelag mellom Trondheim og Stjørdal. Kommunen har 13 970 innbyggere og er i sterk vekst med god tilgang på boligtomter. Malvik har et rikt kulturliv og utmerkede friluftsområder. Administrasjonssenteret ligger i Hommelvik og har meget gode kommunikasjonsmuligheter, med kort avstand til flyplass, jernbane og E-6. Som medarbeider i Malvik kommune, blir en tatt med i et spennende og inkluderende fellesskap.

Virksomhetsleder Boveiledningstjenesten

Vi er opptatt av verdibasert ledelse og søker deg som er opptatt av kontinuerlig forbedring
og innovasjon innen helse/ velferdsområdet. Kvalitet og heltid, samt digitalisering og
velferdsteknologi er sentrale satsningsområder.

Boveiledningstjenesten er en heldøgnstjeneste som hovedsakelig yter tjenester til
utviklingshemmede. I tillegg drifter virksomheten en avlastningsenhet. Virksomheten har
ca. 40 årsverk fordelt på ca. 70 ansatte, 
og et budsjett på ca. 32 millioner.    

Arbeidsoppgaver:

Totalansvar innen fag, personal – og økonomiområdet.

 • Ledelse i tråd med kommunens verdier
 • Pådriver for kommunens fokusområder
 • Organisasjonsutvikling, kontinuerlig forbedring
 • Budsjettstyring og resultatoppnåelse
 • Tverrsektoriell samhandling, internt og eksternt
 • Per i dag har stillingen vedtaksansvar ift kap 9 makt og tvang ift
  psykisk utviklingshemmede, samt saksbehandling i den forbindelse.

Utdanningskrav:

 • Relevant høgskoleutdanningLederutdanning kan være en fordel

Ønsket praksis:

 • Bred erfaringsbakgrunn
 • Ledererfaring eller lederutdanning
 • Erfaring med prosessarbeid / endringsledelse
 • Erfaring med bruk av digitale verktøy/ fagsystem

Personlige egenskaper:

 • Strategisk og nyskapende, ut fra et helhetsperspektiv
 • Evne til nettverksbygging / gode samarbeidsevner
 • Kreativ og uredd
 • Pådriver og inspirator
 • Systematisk og pålitelig
 • Evner å benytte ulike IT – systemer
 • Evne til kunnskapsdeling

Vi tilbyr:

 • Godt fagmiljø og god fagdekning.
 • Høy bemanningsfaktor, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • i nye og moderne lokaler.
 • Lønn i henhold til avtaleverk, gode pensjons og forsikringsvilkår.
 • Godt arbeidsmiljø med basis i våre verdier:
  Åpen – nyskapende – samhandlende. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Kommunalsjef Tone Østvang, tlf. 992 74 526

epost: tone.ostvang@malvik.kommune.no

Malvik kommune ønsker en balansert alders- og kjønnssammensetning.
Det skal søkes på elektronisk skjema ved søknad på stilling i Malvik kommune.
Fullstendig utlysningstekst og søknadskjema finnes på  www.malvik.kommune.no under ”søk stilling”.
Attester og vitnemål tas med ved innkalling til intervju dersom ikke annet framgår av annonsen