Tag Archives: yrådsavdeling for Finans

Leder for plan- og strategiseksjonen

Byrådsavdeling for finans har det overordnede ansvaret for å ivareta økonomisk og ressursmessig samordning, herunder kommuneplan, økonomiplan og budsjett, regnskap, finansstyring og sentral arbeidsgiverfunksjon. Byrådsavdelingen har i tillegg ansvaret for sentrale oppgaver i kommunens digitaliseringsarbeid. Byrådsavdelingen er organisert med 6 seksjoner. For nærmere informasjon, se www.oslo.kommune.no.

Leder for plan- og strategiseksjonen

Plan- og strategiseksjonen har en bred og omfattende faglig portefølje i skjæringspunktet mellom politikk og fag. Seksjonen har blant annet ansvar for å koordinere kommuneplanarbeidet, utvikle beslutningsgrunnlag for politiske vedtak og gjennomføre kommunaløkonomiske analyser, avgi høringsinnspill i ulike politiske prosesser, samt bestille og gjennomføre faglig utredningsarbeid.

Seksjonen har også ansvar for å drive strategisk interessepolitisk arbeid, drift og videreutvikling av fordelingssystemet for bydelene og forskningssamarbeid bl.a innenfor Program for storbyrettet forskning (KS-forskning) og Osloforskning (samarbeid med UiO). Seksjonen deltar i en rekke tverrsektorielle prosesser.

Seksjonen har en egen statistikkenhet som utvikler egne årlige befolkningsfremskrivninger i tillegg til å drifte og koordinere statistikkbanken i kommunen. Plan- og analysearbeidet inngår i et helhetlig samspill med den løpende budsjettprosessen, herunder oppfølging og utvikling av klimabudsjettet.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar for hele seksjonens arbeidsportefølje
 • Lede og delta i omfattende tverrsektorielle prosesser
 • Personalansvar for 14 medarbeidere
 • Etatsoppfølging av Kemnerkontoret
 • Delta i avdelingens ledergruppe
 • Rapportering og faglig rådgivning til egen byrådsavdeling og byråd

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet/høgskole, masternivå
 • Kompetanse og erfaring fra seksjonens fagområder
 • Sterke analytiske evner og erfaring fra utredningsarbeid
 • Ledererfaring og gode lederegenskaper
 • Erfaring med å lede kompliserte strategiske prosesser i et tverrfaglig miljø
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Du forstår raskt komplekse problemstillinger, tilnærmer deg disse rasjonelt og analytisk og gjør gode prioriteringer
 • Du oppnår resultater sammen med andre gjennom tydelig, engasjerende og tillitsbasert lederskap
 • Du har god rolleforståelse, bygger nettverk og evner å skape gode relasjoner
 • Du er resultatorientert, har gjennomføringskraft og får gjennomslag for idéer og planer
 • Du er systematisk og arbeider selvstendig

Vi tilbyr

 • Utfordrende lederoppgaver i et hektisk og stimulerende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Kontorplass i rådhuset midt i Oslo sentrum
 • Deltakelse i nettverk og samarbeidsfora med andre toppledere i Oslo kommune
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn iht. avtale om lønns- og arbeidsvilkår for toppledere i Oslo kommune

 

 • Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune oppfordrer spesielt ledere med innvandrerbakgrunn å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

 

 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.